ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ