РЕАЛІЗАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРАВА В ПОЛЬЩІ