ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ