ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. INFORMATION SYSTEMS IN THE ENTERPRISE'S MANAGEMENT

Abstract
У статті досліджено особливості використання сучасних інформаційних систем і технологій у діяльності підприємств з метою підвищення ефективності управлінських рішень. На основі проведеного дослідження сучасної практики діяльності корпорацій на світовому фінансовому ринку доведено, що корпоративні інформаційні системи для керівництва середніх і великих підприємств є необхідним інструментом, що дозволяє забезпечити мінімізацію витрат і збільшити прибутковість підприємства. Для вирішення існуючих проблем розвитку корпоративних інформаційних систем запропоновано алгоритм дій підвищення рівня інформатизації та ефективності діяльності корпорацій, який дозволить вирішити актуальні питання впровадження корпоративних інформаційних систем, враховуючи вітчизняне законодавство та особливості корпоративного управління, підвищити ефективність і прозорість бізнес-процесів і забезпечити централізовану підтримку прийняття управлінських рішень на всіх рівнях й у всіх сферах бізнесу компаній. У статті досліджено особливості використання сучасних інформаційних систем і технологій у діяльності підприємств з метою підвищення ефективності управлінських рішень. На основі проведеного дослідження сучасної практики діяльності корпорацій на світовому фінансовому ринку доведено, що корпоративні інформаційні системи для керівництва середніх і великих підприємств є необхідним інструментом, що дозволяє забезпечити мінімізацію витрат і збільшити прибутковість підприємства. Для вирішення існуючих проблем розвитку корпоративних інформаційних систем запропоновано алгоритм дій підвищення рівня інформатизації та ефективності діяльності корпорацій, який дозволить вирішити актуальні питання впровадження корпоративних інформаційних систем, враховуючи вітчизняне законодавство та особливості корпоративного управління, підвищити ефективність і прозорість бізнес-процесів і забезпечити централізовану підтримку прийняття управлінських рішень на всіх рівнях й у всіх сферах бізнесу компаній. The article examines the features of the use of modern information systems and technologies in the activities of enterprises in order to increase the efficiency of management decisions. Based on a study of modern corporate practices in the global financial market, it is proved that corporate information systems for the management of medium and large enterprises is a necessary tool to minimize costs and increase profitability. The purpose of the article is to research the features of modern information systems and technologies using in activity of the enterprises for the purpose of increase of efficiency of administrative decisions. Information system as a set of organizational and technical means for storing and processing information in order to meet the information needs of users, which provides the collection, retrieval, processing and transmission of information.
Description
Keywords
бізнес-процес, інформаційні системи, корпоративні інформаційні системи, інформаційні технології, інформація, business process, information systems, corporate information systems, information technologies, information
Citation
Collections