ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ. EFFICIENCY OF INTERNAL CONTROL OF STATE INSTITUTIONS OF UKRAINE

Abstract
У статті описано важливість внутрішнього контролю як інструменту системи управління установою. Зроблено акцент на проблематиці правового та організаційного характеру сфери державного фінансового контролю. Перелічено види діяльності, які можуть включати моніторинг заходів контролю. Окреслено заходи із вдосконалення внутрішнього контролю. Зазначено типові порушення у системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю державних установ, які необхідно враховувати у розробленні пропозицій та рекомендацій. The introduction of a modern model of state internal financial control is aimed at strengthening the responsibility of managers for the management and development of institutions as a whole (managerial responsibility and accountability). Therefore, the implementation and operation of the internal control system is aimed at the economical and efficient use of resources provided by taxpayers for the development and sustenance of Ukraine.
Description
Keywords
внутрішній контроль, моніторинг, фінансовий контроль, фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік, internal control, monitoring, financial control, financial management, accounting
Citation
Collections