ГОЛОВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО ТЕРМІНОЗНАВСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ