Особливості розвитку толерантності у студентів-психологів. Peculiarities of the development of tolerance in psychology students

Abstract
Представлено результати дослідження особливостей розвитку толерантності у студентів 3 курсу денної форми навчання – майбутніх психологів. З’ясовано, що респонденти здатні до емпатії та залежно від ситуації можуть проявити толерантність/інтолерантність у всіх сферах міжособистісної взаємодії. The results of the study of the peculiarities of the development of tolerance in students of the 3rd year of full-time education - future psychologists - are presented. It was found that the respondents are capable of empathy and, depending on the situation, can show tolerance/intolerance in all spheres of interpersonal interaction.
Description
Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. Особливості розвитку толерантності у студентів-психологів. Толерантність у системі цінностей сучасної особистості : тези доповідей Всеукр. наук. конференції, приуроч. Міжнар. Дню толерантності (Маріуполь, 12 листоп. 2021р.). Маріуполь : Донец. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С. 58-61.
Keywords
толерантність, інтолерантність, етнічна толерантність, соціальна толерантність, емпатія, студенти, tolerance, intolerance, ethnic tolerance, social tolerance, empathy, students
Citation