ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ІЗ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ