ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ВІД КАТУВАННЯ, НЕЛЮДСЬКОГО ПОВОДЖЕННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ГІДНОСТІ