ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ. INTEGRATED REPORTING AS INFORMATIONAL RESOURCE OF THE COMPANY VALUE REFLECTION

Abstract
У статті визначена сутність, мета і значення інтегрованої. Крізь призму бізнес-процесів, пов’язаних із використанням всіх видів капіталу, досліджені можливості інтегрованої звітності у розкритті інфор- мації про спроможність економічного суб’єкту утворювати вартість. In the article essence, purpose and meaning of the integrated reporting are defined. With the help of related to the different capital types business processes the possibilities of integrated reporting of information disclosure about the liability of economic entity for value generation are explored.
Description
Keywords
Citation
Collections