Transfer pricing: A European perspective for Ukrainian legislation and practice. Трансфертне ціноутворення: європейська перспектива для українського законодавства та практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Питання трансфертного ціноутворення є актуальним для України з огляду на необхідність залучення коштів (зокрема від іноземних партнерів) для відбудови держави в умовах воєнного стану та післявоєнного часу. З огляду на викладене, дослідження має на меті виявити специфіку практики реалізації та судових рішень щодо спорів у сфері трансфертного ціноутворення в Україні, а також перспективи імплементації відповідних положень наднаціональних директив Європейського Союзу. Формально-логічний та конкретно-юридичний інструментарій (а саме абстракція, формальний та порівняльно-правовий методи) дав змогу висвітлити правовий статус учасників правовідносин, застосування принципу «витягнутої руки», відповідні компенсаційні коригування, порядок та функціональні характеристики трансфертного ціноутворення, оцінку документації, забезпечення доступу до джерел інформації належної кількості та якості в контексті практики Верховного Суду щодо трансфертного ціноутворення та норм Директиви Європейського Союзу про трансфертне ціноутворення. Доведено, що підтвердження сум витрат слід здійснювати відповідно до законодавчо визначеного порядку трансфертного ціноутворення щодо зобов’язань стосовно збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду, належного податкового звітування та контролю, відповідальності за невиконання зобов’язань щодо підвищення фінансового результату податкового (звітного) періоду, подання/несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції. Проаналізовано застосування принципу «витягнутої руки» з огляду на такі імперативні критерії, як визначення оподатковуваного прибутку та перевірка фактичної ціни у відносинах із нерезидентами, зіставність господарських операцій у контексті оцінки фактичної контрольованої операції. Узагальнено критерії порівнянності економічних операцій, пов’язані з оцінкою основних властивостей операції, характеру активів і ризиків, товарів, які передають, та/або наданих послуг, фундаментальних і динамічних стратегій поведінки, економічного статусу, виконуваних функцій асоційованих учасників правовідносин. Практична значущість статті для дослідників, правозастосовних органів і зацікавлених сторін полягає у висвітленні європейської перспективи впровадження трансфертного ціноутворення в Україні.
Description
Keywords
принцип витягнутої руки; зіставність операцій; аналіз ризиків; пов’язані особи; асоційовані підприємства
Citation