Особливості фіксації підрозділами кримінальної поліції фактичних даних щодо створення або утримання місць розпусти.Features Gathering Evidence about Creation and Maintenance of Places of Debauchery by the Criminal Police

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто комплекс питань, пов’язаних із сучасними особливостями фіксації фактичних даних про створення або утримання місць розпусти під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Визначено уповноважених для цього суб’єктів, а також здійснено аналіз правових аспектів фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. Надано рекомендації для працівників оперативних підрозділів щодо реалізації зазначених дій.Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с современными особенностями фиксации фактических данных о создании или содержании мест разврата при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Определены уполномоченные для этого субъекты, а также проанализированы правовые аспекты фиксации фактических данных о противоправных деяниях отдельных лиц и групп, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины. Представлены рекомендации для сотрудников оперативных подразделений по осуществлению указанных действий.The human desire for easy money is understandable, but unfortunately many people in this situation will let themselves violate both morality and law. The creation and maintenance of places of debauchery brings a fairly high income with a relatively small investment that contributes to such illegal activities.
Description
Keywords
місця розпусти, мораль, моральність,, оперативний підрозділ, фактичні дані., места разврата, мораль, нравственность,, оперативное подразделение, фактические данные., place of debauchery, moral, morals,, operational unit, evidence.
Citation