Шляхи розвитку державно-правової політики України в контексті інтеграційних процесів