ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ