Актуальні проблеми визначення поняття покарання та його значення для регулювання суспільних відносин