ВЗАЄМОДІЯ УПРАВЛІННЯ І СПІВУПРАВЛІННЯ В СТВОРЕННІ ЕМОЦІЙНО СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА В КОЛЕКТИВІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ