Використання можливостей нечіткої логіки для алгоритмізації дій оперативних працівників під час виявлення та фіксації злочинів.

Abstract
Розкрито проблемні питання використання можливостей нечіткої логіки під час алгоритмізації дій оперативних працівників у процесі виявлення та фіксації злочинів. Раскрыты проблемные вопросы использования возможностей нечеткой логики при алгоритмизации действий оперативных работников в процессе выявления и фиксации преступлений. When detecting and solving crimes, the decisions are made in the circumstances where the objectives, constraints and consequences of eventual actions are not known accurately. For operations with accurately unknown values, the probability theory tools, as well as the methods of decision theory, management theory and information theory are applied.
Description
Keywords
фактові злочини; виявлення; фіксація; нечітка логіка;, алгоритмізація дій; кластерний аналіз; стратегія кластерізації; розпливчаста мета; «розмиті» вихідні умови., фактовые преступления; выявление; фиксация; нечеткая логика; алгоритмизация действий;, кластерный анализ; стратегия кластеризации; нечеткая цель; «размытые» исходные условия.
Citation