Матеріали VІII-их наукових читань, присвячених пам’яті академіка В. В. Копєйчикова (м. Київ, 22 лист. 2018 р.)

Abstract
У збірнику опубліковано результати наукових пошуків курсантів, здобувачів вищої остіти, фахівців теорії держави та права та інших галузевих юридичних наук, які звернули свою увагу на права і свободи людини та громадянина, механізм їх реалізації. Частина робіт, присвячена характеристиці окремих галузей та інститутів права, проблемам громадянського суспільства і правової держави, інноваціям в юридичній освіті, методології сучасного правознавства. Опубліковані матеріали можуть бути використані в освітньому процесі, науковій діяльності для проведення подальших наукових пошуків окреслених проблем, є доступними для широкого загалу і сприяють формуванню високого рівня правової культури та свідомості населення в цілому.
Description
Матеріали VІII-их наукових читань, присвячених пам’яті академіка В. В. Копєйчикова (м. Київ, 22 лист. 2018 р.) / Редкол. : А. М. Завальний, Н. В. Лазнюк, Д. О. Тихомиров.-Київ : НАВС, 2018. 250 с.
Keywords
Citation