СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ: ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ