ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЙОГО СУТЬ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ