Конституційний юрисдикційний процес: сучасний стан та перспективи удосконалення

Abstract
У дисертації обґрунтовано теоретичні положення щодо сучасного стану конституційного юрисдикційного процесу, зокрема його ефективності як засобу захисту прав і свобод людини і громадянина, а також розроблено на цій основі рекомендації щодо його вдосконалення, зокрема щодо внесення низки змін до національного законодавства з питань юрисдикційної діяльності Конституційного Суду України. Аналіз доктринальних джерел, у яких висвітлюється обрана проблематика, дав підстави поділити їх на дві групи: 1) присвячені діяльності Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції, та містять доктринальні підходи щодо окремих її процесуальних аспектів, переважно розглядаючи конституційну юрисдикцію як складову конституціоналізму; 2) присвячені безпосередньо конституційному юрисдикційному процесу, розглядаючи його як один з різновидів юрисдикційного процесу, як складову юридичного чи конституційного процесів. Обґрунтовано, що окремі доктринальні аспекти конституційного юрисдикційного процесу знаходять свій вияв у практиці Конституційного Суду України, зокрема у юридичних позиціях, викладених в його рішеннях, висновках та ухвалах, а також у окремих думках суддів Конституційного Суду України.
Description
Keywords
конституційний юрисдикційний процес, конституційний судовий процес, конституційна юрисдикція, конституційна юстиція, конституційний контроль, конституційне провадження, Конституційний Суд України
Citation
Collections