Деклараційний патент України на винахід «Спосіб захисту документів, цінних паперів та предметів, що мають історичну, художню цінність від підробок та викрадань, методом радіоактивних індикаторів»№ 29259А

Abstract
Захист особливо важливих документів (облігацій державних позик, кредитних карток, чеків, акцій, посвідчень і т.і.), а також творів мистецтва (живописних полотен, скульптур тощо), який утруднює їх підробку, набуває все більшого значення у зв’язку зі збільшенням їх обмінних міграцій, а отже можливістю використання як об`єктів злочинної діяльності.
Description
Keywords
Citation
Collections