Мета держави (з історії політичної і правової думки)

Abstract
Аналізуються вчення політико-правових мислителів минулого щодо мети держави. Акцентується увага на поглядах представників доктрини правової держави, які протиставляються поглядам прихильників поліцейської держави.
Description
Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Вип. 11. – К.: Вид. Дім «Юридична книга», 2000. – С.90-94.
Keywords
мета держави, спільне благо, природне право, суспільний договір, добробут, безпека, право
Citation