Правові форми взаємовідносин держави і громадських об’єднань в Україні в епоху глобалізації