Обставини і факти як складові елементи предмету доказування під час розгляду і вирішення цивільних справ