НАРКОМАНІЯ СЕРЕД МОЛОДІ ЯК ОДНА З ГЛОБАЛНИХ СУСПІЛНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ