Особливості цивільно-правового механізму захисту рентних відносин