РЕГУЛЯТОРНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ РИНКІВ У МІЖНАРОДНОМУ МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. REGULATORY PRINCIPLES OF TELECOMMUNICATION MARKET DEVELOPMENT IN INTERNATIONAL MACROECONOMIC ENVIRONMENT

Abstract
У статті досліджено регуляторні принципи ефективного розвитку телекомунікаційних ринків у міжнародному макроекономічному середовищі. Визначено основні аспекти необхідності регулювання ринку телекомунікаційних послуг, основні способи організації конкурентної політики на ринку телекомунікаційних послуг. Виокремлено основні завдання регуляторного процесу на ринку телекомунікаційних послуг. Розроблено організаційну структуру регулювання на ринку телекомунікаційних послуг. Запропоновано основні перманентні вимоги, які впливають на ефективність рішень у телекомунікаційні галузі. Сформовано загальні принципи ефективного регулювання розвитку телекомунікаційних ринків у міжнародному макроекономічному середовищі. Наведено класифікацію нетарифного регулювання у телекомунікаційні сфері. The article explores the regulatory principles for the effective development of telecommunications markets in the international macroeconomic environment. The main aspects of the need to regulate the telecommunications market are identified. The main tasks of the regulatory process in the telecommunication services market are highlighted. The main ways of organizing competition policy in the telecommunications market are identified. The organizational structure of regulation in the market of telecommunication services is developed.
Description
Keywords
Citation
Collections