Досудове розслідування кримінальних проступків

Abstract
У методичних рекомендаціях висвітлено загальні положення щодо кримінального проступку в системі кримінального права та кримінального процесу відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Розглянуто визначення кримінального проступку в системі кримінального законодавства України, проаналізовано процесуальні джерела доказів у кримінальних проступках, строки й особливості здійснення досудового розслідування таких проступків. Розроблено алгоритм дій дізнавача під час розслідування кримінального проступку за фактом діянь, передбачених ст. 2861 Кримінального кодексу України. Запропоновано перелік кримінальних проступків, підслідних Національній поліції України, а також бланки процесуальних документів (з QR-посиланнями).
Description
Досудове розслідування кримінальних проступків [Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський, М. С. Цуцкірідзе, Р. М. Дударець та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 160 с.
Keywords
Citation