МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ У ВОЄННИЙ ЧАС