Щодо невизначеності у вітчизняній юриспруденції сутності «правового інституту»