ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАНН НАУКОВО-ТЕХНІНХ ЗАСОБІВ, О ВКОРСТОВУЮТ ПІД АС РОЗСЛІДУВАНН ЗЛОНІВ, ПОВ’ЗАНХ ІЗ ВКОРСТАННМ ВБУХОВХ МАТЕРІАЛІВ (ПРСТРОВ) У ДІЛНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАІОНАЛНО ПОЛІІ УКРАН