Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938-вересень 1939 рр.).The Ukrainian Problem in the Policy of the European States before the World War II (September, 1938 – September, 1939).

Abstract
У дисертації досліджено передумови актуалізації українського питання напередодні Другої світової війни, основні етапи і напрямки політики країн Європи щодо України, політико-правовий статус українських земель, позиції та діяльність західноукраїнських політичних партій.
Description
Keywords
українське питання, Друга світова війна, міжнародні відносини, західноукраїнські політичні партії, Ukrainian problem, World War II, international relations, West Ukrainian political parties, украинский вопрос, Вторая мирова война, международные отношения, западноукраинские политические партии
Citation