Антитерористичні сили, засоби, технології безпеки: концептуальні основи запобігання та протидії тероризму.Anti-terrorist forces, means, technologies of security: conceptual foundations of prevention and counteraction to terrorism

Abstract
У навчальному посібнику дається характеристика антитерористичних сил, методів, засобів і технологій, які сприяють забезпеченню запобігання та протидії тероризму. The textbook gives a description of anti-terrorist forces, methods, tools and technologies that contribute to the prevention and counteraction of terrorism. В учебном пособии дается характеристика антитеррористических сил, методов, средств и технологий, способствующих обеспечению предотвращения и противодействия терроризму
Description
Keywords
антитерористичні сили і засоби, запобігання та протидія тероризму, антитерористичне законодавство, розслідування терористичних актів, counterterrorist forces and means, prevention and counteraction to terrorism, antiterrorist legislation, investigation of terrorist acts, антитеррористические силы и средства, предотвращение и противодействие терроризму, антитеррористическое законодательство, расследование террористических актов
Citation