РАДА З МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК КЛЮЧОВИЙ РЕГУЛЯТОР КОНВЕРГЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD AS A KEY FINANCIAL REPORTING CONVERGENCE REGULATOR

Abstract
У статті розкрито сучасний стан конвергенції національних систем обліку та обґрунтовано потребу у гармонізації фінансового звітування, що забезпечить прозорість звітності та відображення реальної економічної ситуації у компаніях й надасть можливість приймати правильні економічні рішення на міжнародних ринках капіталів. Проведено порівняння різних підходів до процесу гармонізації бухгалтерського обліку. Визначено роль та завдання Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку як ключового регулятора конвергенції. Досліджено історію формування РМСБО та узагальнено функціональні обов’язки її структурних підрозділів. Creating a unified approach to accounting information will allow to harmonize the process of financial reporting, which will provide transparency of reporting and enable users of information to make economic decisions based on reliable and high-quality information; will facilitate the expansion of the business of entities outside the country and their entry into international stock markets and capital markets. Therefore, the study of the role of regulators in reporting of accounting convergence is relevant today. This is the case for the International Accounting Standards Board, as IFRSs are chosen as the basic standards for global accounting harmonization.
Description
Keywords
Citation
Collections