К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ВНЕШНЯЯ – ВНУТРЕННЯЯ» БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується проблема встановлення сутності понять «зовнішня – внутрішня» безпека України в контексті чинного кримінального законодавства і з урахуванням положень Закону України «Про основи національної безпеки України». Аналізуються авторитетні думки відомих дослідників щодо визначення таких понять. Вивчається роль цих понять у диференціації злочинів проти основ національної безпеки України. The article examines the problem of establishing the essence of the notions of “external – internal” security of Ukraine in the context of the current criminal legislation and taking into account the provisions of the Law of Ukraine “On the Fundamentals of National Security of Ukraine”. It is analyzed authoritative opinions of famous researchers in the definition of such concepts. The role of such concepts in the differentiation of crimes against the bases of national security of Ukraine is studied.
Description
Keywords
об’єкт, внутрішня безпека, зовнішня безпека, джерела загроз, національна безпека, злочини, object, internal security, external security, sources of threats, national security, crimes
Citation
Collections