Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Administrative-legal settlement of the activities of local self-government bodies to ensure road safety.

Abstract
Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню безпеки дорожнього руху. У змісті роботи розкрито теоретико-практичні засади повноважень органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, взаємодії органів місцевого самоврядування з іншими суб’єктами публічної адміністрації по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Доведено, що сучасне законодавство, яким визначені повноваження органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні потребує поліпшення. Дисертант є співавтором ряду проєктів Законів, якими пропонується удосконалити законодавство у сфері безпеки дорожнього руху, а саме: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розміщення транспортних засобів на об’єктах благоустрою» (№ 8346 від 11 січня 2023 р.); «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення планування заходів для підвищення безпеки дорожнього руху» (№ 8353 від 12 січня 2023 р.); «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо врахування вимог безпеки дорожнього руху при плануванні та забудові територій» (№ 8354 від 12 січня 2023 р.); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вивчення правил безпеки дорожнього руху» (№ 8356 від 12 січня 2023 р.). Крім того, автором запропоновано ряд змін до Закону України «Про дорожній рух», якими передбачається визначити повноваження сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, голів територіальних громад, районних та обласних рад. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the problems of local self-government bodies' activities in ensuring road safety. The content of the work reveals the theoretical and practical foundations of the powers of local self government bodies in the field of road safety, interaction of local self-government bodies with other subjects of public administration to ensure road safety.
Description
Keywords
безпека дорожнього руху, повноваження органів місцевого самоврядування, road safety, powers of local self-government bodies
Citation
Collections