ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКО- ВИРОБНИЧИХ ПРАВОВІДНОСИН І МІНІМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ВІД КОРУПЦІЇ