ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Й ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН