МОВЛЕННЯ ПРАВОЗНАВЦЯ: ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ