ПРО СТАН І ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ