Кримінально-правові засади безпеки: порівняльно-правове дослідження