ПОДАТКИ ЯК ФІНАНСОВИЙ РЕГУЛЯТОР ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. TAXES AS FINANCIAL REGULATOR OF ECONOMIC POLICY OF THE STATE

Abstract
В умовах ринкової економіки податки є економічним інструментом стимулювання національної економіки в системі ринкових важелів регулювання. У статті проведено дослідження ролі регулюючої функції податків як фінансового регулятора соціально-економічних процесів. In a market economy, taxes are an economic tool for stimulating the national economy in the system of market regulatory instruments. The article examines the role of the regulatory function of taxes as a financial regulator of socio-economic processes.
Description
Keywords
Citation
Collections