Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях.Use of electronic (digital) evidence during criminal proceedings

Abstract
Розглянуто основні поняття, особливості та принципи роботи з електронними (цифровими) доказами, а також кримінально-процесуальні засади пошуку й вилучення комп'ютерної техніки та інформації з неї. Визначено особливості збирання електронних (цифрових) доказів, виявлення, огляду, фіксації, вилучення та упакування їх носіїв. Зазначена друга редакція методичних рекомендацій декілька розширює матеріали, що були викладені за тією ж назвою авторами у першій редакції видання 2017 року, зокрема, в тому числі додатково наведені основні положення державного стандарту ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 та новітні зміни в національному законодавстві. Рекомендації розраховані на працівників слідчих, оперативних та інших практичних підрозділів правоохоронних органів, науковців, викладачів та здобувачів навчальних закладів юридичної освіти.
Description
Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях [Текст] : метод. реком. / [М. В. Гуцалюк, В. Д. Гавловський, В. Г. Хахановський та ін.] ; за заг. ред. О. В. Корнейка. ― Вид. 2-ге, доп. ― Київ : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. ― 104 с.
Keywords
електронні докази;, цифрові докази;, кримінальне провадження;, electronic evidence;, digital evidence;, criminal proceeding;, электронные доказательства;, цифровые доказательства;, уголовное производство
Citation