Роль ціннісно-мотиваційного компоненту в структурі ставлення до здоров’я