Актуальні проблеми кримінального права

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Актуальні проблеми кримінального права [Текст] : тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2018 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 353 с.
Keywords
Citation