Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 78 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Теорія держави та права.Theory of state and lawБілозьоров, Євген Вікторович; Bilozorov, Y.; Власенко, Валерій Павлович; Vlasenko, V.; Горова, Оксана Борисівна; Horova, O.; Завальний, Андрій Миколайович; Zavalnyi, A.; Заяць, Наталія Володимирівна; Zaiats, N.; Колодій, Олексій Анатолійович; Kolodii, O.; Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Y.; Лазнюк, Наталія Василівна; Lazniuk, N.; Максименко, Юлія Євгенівна; Maksymenko, Y.; Мінченко, Ольга Василівна; Minchenko, O.; Осауленко, Андрій Олександрович; Osaulenko, A.; Пендюра, Максим Миколайович; Pendiura, M.; Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulia, T.; Старицька, Ольга Олексіївна; Starytska, O.; Тихомиров, Денис Олександрович; Tykhomyrov, D.; Тюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, O.; Харченко, Наталія Петрівна; Kharchenko, N.
2017-07-12Відображення ідей римського права у вітчизняній філософсько-правовій думці. Representation of Roman law ideas in the national philosophical and legal thought.Троцька, Алла Іванівна; Trocka, A.
2017-07-12Відображення ідей римського права у вітчизняній філософсько-правовій думці. Representation of Roman law ideas in the national philosophical and legal thought.Троцька, Алла Іванівна; Trocka, A.
2017-02Напрями розвитку кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ.Directions of Development of Department of Theory of State and Law of National Academy of Internal AffairsЗавальний, А. М.; Zavalnyi, A.
2017Загальнотеоретична характеристика тіньової економіки.The General Theoretical Description of the Shadow EconomyТимошенко, Віра Іванівна; Tymoshenko, V.
2011Ідея прав людини у творчості Б . Кістяківського.The idea of human rights in the work of B. KistiakivskyiТимошенко, Віра Іванівна; Tymoshenko, Vira
2014Формування ідей та елементів громадянського суспільства в Україні: ретроспективний аналіз.Forming Ideas and Elements of Civil Society in Ukraine: a Retrospective AnalysisТимошенко, Віра Іванівна; Tymoshenko, Vira
2010Проблема свободи й нерівності у творчості М.О.БердяєваТимошенко, Віра Іванівна; Tymoshenko, Vira
2016Формування концепції свободи особистості в історії політико-правової думки.Formation of the concept of individual free¬dom in the history of political and legal thoughtТимошенко, Віра Іванівна; Tymoshenko, Vira
2010Суб’єктивний фактор громадянського суспільства.Тимошенко, Віра Іванівна; Tymoshenko, Vira