Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/993
Title: Інтерактивні технології як засіб формування та розвитку інтелектуальних і комунікативних умінь курсантів на заняттях з філософсько-правових дисциплін
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Роговенко, М. М.
Keywords: педагогічні технології; інтерактивні технології; інтелектуальні уміння; комунікативні уміння.
Issue Date: 2012
Abstract: Розглянуто роль інтерактивних технологій у формуванні та розвитку інтелектуальних і комунікативних умінь курсантів органів внутрішніх справ; кооперативний, фронтальний та інші методи навчання; вплив інтерактивних технологій на розвиток і саморозвиток особистості.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/993
Appears in Collections:Філософські проблеми окремих напрямів правознавства

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.