Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/991
Title: Передумови вітчизняної традиції філософської психології
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Симон, Ю. С.
Keywords: філософська психологія; метафізична лінія вітчизняної психології; проблема душі; взаємодія філософії і психології; внутрішній досвід.
Issue Date: 2012
Abstract: Проаналізовано проблему передумов вітчизняної традиції філософської психології кінця XІХ – початку ХХ ст. Установлено, що досліджувані автори при конституюванні цієї нової сфери знання первинне значення надавали поняттю внутрішнього досвіду, який, на їх думку, має бути “емпіричним фундаментом” науки про душу.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/991
Appears in Collections:Історія філософії права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdfukr465.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.