Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/986
Title: Стримування та противаги в системі поділу влади: філософсько-правовий аспект
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Сдерживание и противовесы в системе разделения власти: философско-правовой аспект
Authors: Слободянюк, І. С.
Keywords: система стримувань і противаг; поділ влади; держава.;система сдерживания и противовесов; разделение властей; государство.
Issue Date: 2012
Abstract: Досліджено роль становлення системи поділу влад як в Україні, так і в зарубіжних державах в історичному контексті, а також погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо принципу розподілу влади. Визначено складові принципу розподілу влади: баланс гілок влади, їх взаємозалежність і взаємодія, система стримувань і противаг. Исследованы роль становления системы разделения власти как в Украине, так и в зарубежных государствах в историческом контексте, а также взгляды отечественных и зарубежных ученых относительно принципа разделения власти. Определены составляющие принципа разделения власти: баланс ветвей власти, их взаимозависимость и взаимодействие, система сдерживания и противовесов.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/986
Appears in Collections:Методологія права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdfukr400 kBAdobe PDFView/Open
15(1).pdfrus400 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.